">
    Prevodilačka agencija Kostić

        uvod     usluge     cenovnik     ko smo     linkovi     kontakt česky  srpski  hrvatski 
Jezici

Glavna specijalizacija naše agencije su prevodi sa srpskog, hrvatskog, bosanskog i crnogorskog na češki jezik i obrnuto.

Prevodi

Radimo sa svim tipovima teksta, od proze, poezije i filmskih scenarija preko stručnih tekstova, pa do tehničkih priručnika, uputstava, ugovora, pravne dokumentacije i sl. Prevod možemo da uradimo i sa pečatomekspresno ili na licu mesta, ili eventualno da ga pošaljemo poštom. Prevode sa overom po dogovoru povezujemo sa originalom u Pragu.

Tumačenje

Isto tako nudimo i usluge tumača sa mnogogodišnjim iskustvima, od standardnog tumačenja na svadbama ili u institucijama, pa do tumačenja na simpozijumima i konferencijama. Imamo veliko iskustvo sa svim vrstama tumačenja, od konsekutivnog do simultanog.

Jezičke korekture

Kao dopunsku aktivnost radimo jezičke korekture čeških tekstova.