">
head
        úvod     služby     ceník     kdo jsme     odkazy     kontakt     
Kdo jsme?
 
Mgr. Anna Kostičová (*1949) vystudovala Filologickou fakultu Univerzity v Bělehradě, kde se zabývala češtinou a ruštinou, poté nějakou dobu pracovala v rámci tehdejší jugoslávské akademie věd na česko-srbském slovníku a působila v Bělehradě jako soudní tlumočnice pro češtinu. Od r. 1991 žije v České republice, kde od r. 1992 působí jako soudní tlumočnice pro srbštinu, chorvatštinu, bosenštinu a černohorštinu.
 
Karel Kostić (*1975) studoval Právnickou fakultu UK a Stavební fakultu ČVUT, v r. 2001 složil státní překladatelskou zkoušku pro jazyk srbský a chorvatský a od téhož roku je soudním tlumočníkem pro srbštinu, chorvatštinu, bosenštinu a černohorštinu. Specializuje se především na technické a právní překlady a lokalizaci softwaru.
 
Mgr. Anna Kostičová a Karel Kostić mají rozsáhlé zkušenosti z mnoha prestižních politických i firemních konferencí. Působili jako tlumočníci během návštěv oficiálních delegací českého Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, Úřadu vlády, Kanceláře prezidenta republiky, Nejvyššího soudu i dalších institucí. Karel Kostić byl v r. 2007 tlumočníkem srbského prezidenta Borise Tadiće na XIV. setkání prezidentů středoevropských zemí v Brně. Zcela běžně pak tlumočí při projednávání soudních případů a na policii. Mgr. Kostićová a Karel Kostić zároveň vypracovali překlad dvou knih, z chorvatštiny přeložili knihu Danijela Frky a Jasena Mesiće Tajemství Jadranu (Praha: Adamič 2007) a do chorvatštiny pak vzpomínky Benedikta V. Holoty Nebyl jsem hrdina (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2002).
 
Mgr. Zuzana M. Kostićová, Ph.D., (*1980) vystudovala Filosofickou fakultu UK a specializuje se na kulturu předkolumbovského Mexika a dějiny náboženství. Překládá především odborné texty z oblasti společenských věd, a to z jazyků anglického a španělského, věnuje se odborným korekturám a okrajově i jazykovým. Z angličtiny např. přeložila text Nicholase Goodrick-Clarka Západní esoterické tradice (Praha: Grada 2010,v tisku) a mezi léty 2004 a 2009 pracovala jako překladatelka ze španělštiny pro magazín Maxi Tuning. Pro kompletní informace o Zuzaně Kostićové přejděte sem.