">
    Prevodilačka agencija Kostić

        uvod     usluge     cjenik     tko smo     poveznice     kontakt česky  srpski  hrvatski 
Cjenik usluga

srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski --> češki i obratno

Ugovorne cijene. Pošaljite nam tekst čiji prijevod trebate i mi ćemo Vam poslati našu ponudu.
Orijentacijske cijene su navedene u nastavku.


Prijevodi
u standardnom roku (2 i više radnih dana) ekspresno
standardni dokumenti (rodni i vjenčani listovi,
uvjerenja o nekažnjavanju) sa ovjerom
350,- CZK / pk* 450,- CZKpk*
ekonomski, pravni i drugi dokumenti (ugovori, punomoćja, rješenja, odluke, zapisnici, izvodi iz sudskog registra, financijska izvješća, osobne iskaznice, putovnice, vozačke i prometne dozvole, diplome, svjedodžbe i sl.) 400,- CZKpk* 500,- CZKpk*
medicinski, tehnički i drugi stručni prijevodi 450,- CZKpk* 500,- CZKpk*
Tumačenje
osnovna tarifa 5.000,00 CZK / pola dana (svaka početa 4 sata tumačenja)
vjenčanja

u Pragu paušalno 2.000 CZK, druga lokacija po dogovoru, ovisno o dostupnosti i ukupnoj vremenskoj zahtjevnosti


Korekture
cijena po dogovoru ovisno o temi teksta

Napomena: *pk = prevodilačka kartica (1800 znakova uklj. razmake)